Kučių vakaras gražus video sveikinimas

Kučių vakaras gražus video sveikinimas

Vakarą šventą, susėdus prie stalo,
Pabūkime tyloj – kalėdaitis mintis te apvalo.
Ištarkime gražų žodį artimui ir tuo pačiu
Padėkokime Dievui, kad esam kartu.
Atminkim, kas gera ir vakaro šviesos
Išsklaido lai nerimą, ramybę pakviečia.
Gerumas ir meilė aplink teatlieps,
Stebuklas Kūčių į namus atskubės.
Šilta šypsena, viltimi, laukimu ypatingu
To, kas šventa, brangu, visad širdį užpildo.
Jaukaus ir prasmingo Jums vakaro ilgo,
Prie šventinio stalo, kurs jungia ir sielą sušildo.

Autorė eil.: Žvilgsnis į Begalybę
Autorius video: Jar Mazur