Kartais atrodo… Su tėvo diena

Kartais atrodo… Su tėvo diena video sveikinimas

Tėvo žvilgsnis – griežtas, teisingas
Išlydi kiekvieną, stebi kasdieną.
Kartais atrodo, kad vienoj akimirkoj
Telpa jo šviesios, globėjiškos mintys.
Rimty subrendęs, sudrumsčia tylą
Žodis Tėvelio švelnus, ramus.
Kartais atrodo, kad viename žodyje
Telpa jo meilė, – tvirta ir tikra.
Ištiesia ranką vaiką pakelti –
Tėvas kaskart, kai sunku kelyje.
Kartais atrodo, jog tiek ir tereikia –
Tėviškos meilės dienų tėkmėje…

eil. autorė: Spalvotoji Plunksna