Su Kūčiomis „Apie gerumą“

Su Kūčiomis „Apie gerumą“

Parsinešę šventą Kalėdaitį iš bažnyčios
Pasikvieskime vienišus senelius,
Dovanokime šilumą, nes tai širdies dalis.