Su Kūčiomis «Apie gerumą»

Su Kūčiomis «Apie gerumą»

Parsinešę šventą Kalėdaitį iš bažnyčios
Pasikvieskime vienišus senelius,
Dovanokime šilumą, nes tai širdies dalis.