Su Naujais artimam žmogui “Mintyse”

Su Naujais artimam žmogui “Mintyse”

Te siekiai išsipildo, mintyse pasilieka
Širdinga šiluma, nes visada norėdama
Sugrįžti uždegsi Naujametines žvakeles.