Su Naujais artimam žmogui „Mintyse“

Su Naujais artimam žmogui „Mintyse“

Te siekiai išsipildo, mintyse pasilieka
Širdinga šiluma, nes visada norėdama
Sugrįžti uždegsi Naujametines žvakeles.