Rimtas su Kūčiomis „Išgirskite“

Rimtas su Kūčiomis „Išgirskite“

Išgirskite Šv. Evangelijos ištrauką,
Nes biblijos žodžiuose tiesa,
Tegul širdyse pasilieka rimtos mintys.