Su Kūčiom » į Kristaus troškimą»

Su Kūčiom » į Kristaus troškimą»

Atsiliepkime su meile į Kristaus troškimą –
Nes laukta santarvė tai Dangaus dovana,
Tegul kiekvienas dvasinis žodelis su eglute suspindi.

X