Su Kūčiom ” į Kristaus troškimą”

Su Kūčiom ” į Kristaus troškimą”

Atsiliepkime su meile į Kristaus troškimą –
Nes laukta santarvė tai Dangaus dovana,
Tegul kiekvienas dvasinis žodelis su eglute suspindi.