Rimtas su Kūčiomis «Išgirskite»

Rimtas su Kūčiomis «Išgirskite»

Išgirskite Šv. Evangelijos ištrauką,
Nes biblijos žodžiuose tiesa,
Tegul širdyse pasilieka rimtos mintys.

X