“Tau tyli dangaus žvaigždutė”

“Tau tyli dangaus žvaigždutė”

Tau tyli dangaus žvaigždutė
Ir rami žiemos naktis,
Nes gimtadienio medelis
Auga, kai mane myli.
Sužaliuoja ir pražysta,
Kai dėkoji širdimi,
Nes prasmingas
Laiko tarpas
Tau gerus
Draugus primins.