„Tartum laimės debesėlis“

„Tartum laimės debesėlis“

Tartum laimės debesėlis
Palaistai gimtadienio žiedus,
Kaip pavasario varnėnas
Prisilieti prie Dzūkijos šakų.
Svečių portretai pasilieka
Įrėminti labai gražiai,
Tai pagarba ir
Gera nuotaika,
Nes lankėtės sodyboje
Kai sužydėjo baltai obelys,
Varlytės pelkėse
Šuoliavo su gandrais.