Gimtadienio proga sveikinimas “Šypsokis”

Gimtadienio proga sveikinimas “Šypsokis”

Turėdamas jėgų šypsokis,
Saldžiai atmerk rusvas akis,
Nes laukia dangaus grožis,
Gimtadienis giedrą
Nuotaikėlę paliks.
Nepamesk svečių pėdsakų,
Nes jie prie durų pasiliks,
Pakreipęs galvą
Žvilgterėk į jų širdeles,
Ten suspindės Tavo žvaigždė.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė