Gimtadienio proga sveikinimas “Širdyje”

Gimtadienio proga sveikinimas “Širdyje”

Migdanti tyla suspindi,
Laukia laimė sapnuose,
Kūrybinga kibirkštėlė
Pasilieka gimtadienio
Jaunoje širdyje.
Tai ilgalaikė
Šventinė patirtis,
Prie kranto lauks žirgas
Ir pasagėlės kaip viltis,
Kurias prisiminsi,
Nes reikalinga ateitis.