Gimtadienio proga sveikinimas “Ateina prasmingas”

Gimtadienio proga sveikinimas “Ateina prasmingas”

Ateina prasmingas
Laiko tarpas,
Dėkoji, kad esi,
Gimtadienio akimirkos
Po aukštu
Tėviškės dangumi
Visada suspindi
Kaip saulės spindulys.
Pavasaris už lango,
Saulė skaisti, skaisti.
Vieno mirksnio drugeliai
Nuskriskite toli,
Tegul tik išsipildo
Gimtadienio mintis,
Išsaugok dovanotus deimantus,
Nes jie suspindi viltimi.