“Džiaugsmo upės teka”

“Džiaugsmo upės teka”

Džiaugsmo upės teka,
Krantuose smagu,
Nes ant vilties akmenėlių
Pakvieti pasėdėti
Mielus svetelius.
Šiltu vandenėliu,
Nusiprausk ryte,
Pasilik molinį ąsotėlį,
Ten pamerksi
Dovanotas ramunes.