“Dalelė širdies džiaugsmo”

“Dalelė širdies džiaugsmo”

Dalelė širdies džiaugsmo
Ir melsvų akių šypsenos,
Nes metai kaip kregždutės
Plasnoja nuostabiais
Gimtadienio sparnais.
Dangaus žydrynėje
Daug džiaugsmo,
Svajonių ir dienos vaizdų.
Turėk draugų,
Brangink padovanotą
Žiedą ir lauk
Gyvenimo šviesos.