Gyvenk kūrybingai

Gyvenk kūrybingai

Gyvenk kūrybingai

Suskambės draugų balsai,
Bendrausime tiktai gražiai,
Plauks minčių laivelis ežere,
Nes kūrybiniame krante
Išmintingai surasite save.

X