Sveikinimai su gimtadieniu mamai

Mama, Tu esi šviesa mūsų namuose, širdis mūsų šeimoje ir amžina mūsų džiaugsmo priežastis. Šiandien, Tavo gimtadienio dieną, norime padėkoti už visa tai ir palinkėti, kad ši diena Tau būtų kupina linksmų staigmenų, šiltų prisiminimų ir tokios meilės, kokią jaučiame Tau. Su gimtadieniu, Mamyte.

***

Brangioji mama, tavo švelnumas ir meilė užpildo mūsų namus nuolatiniu šilumos ir ramybės jausmu. Tu esi ypatinga ir verta tokio pat ypatingo gimtadienio bei viso gyvenimo. To nuoširdžiausiai šiandien Tau linkiu!

***

Mama, tavo širdis yra kaip gėlių sodas, kuriame žydi nuostabūs jausmai ir meilės spalvos. Tavo gyvenimas mums yra it pasaka, kurioje mes visi turime laimingas dienas dėka tavęs. Tad šiandien, tavo gimtadienio dieną, norime išreikšti nuoširdžią padėką už visus tuos metus, kai buvai šalia ir rūpinai mumis. Linkime tau kupinų džiaugsmo, meilės ir geros sveikatos metų, kad dar ilgai galėtum šypsotis ir būti mūsų gyvenimo stebuklu.

***

Brangioji mama, Tu mums esi it šviesus žibintas, kuris rodo kelią einant pro gyvenimo iššūkius. Tavo meilė ir rūpestis mums yra nepakartojami ir neįkainojami. Ačiū Tau, Mama, už tai. Už Tavo auklėjimą, meilę ir pasiaukojimą. Tegul Tavo dienos būna pilnos džiaugsmo, laimės ir sveikatos. Būk visada laiminga ir mylima!

***

Su gimtadieniu, mano mylima mama! Tavo šypsena yra mano dienos šviesa, o meilė ir atsidavimas – neįkainojamos gyvenimo dovanos. Linkiu – tegul ateinantys metai tau atneša dar daugiau džiaugsmo, meilės ir laimės. O šiandien, kartu švęskime už Tave ir sukurkime daugybę širdį šildančių bendrų prisiminimų.

 

Trumpi gimtadienio sveikinimai mamai

 Brangioji mama, sveikinu su Tavo švente! Tebūnie ši diena tokia šviesi ir nuostabi kaip Tu!

***

Laimingo gimtadienio, mama! Tegul ši diena tau padovanoja daug šypsenų ir džiaugsmo.

***

Ypatingos ir meilės Tau kupinos gimtadienio dienos, Mama! Tegul ji užkariauja Tavo širdį gražiausiais jausmais.

***

Šiandien švenčiame tavo gimtadienį, mama!  Linkiu Tau dar daugiau džiaugsmo ir laimės ateityje, įdomių patirčių ir stiprių šeimos ryšių.

***

Laimės, meilės ir staigmenų lai būna kupina ši gimtadienio diena Tau, mano nuostabiausioji, gražiausioji Mamyte!

 

Nuotaikingi gimtadienio sveikinimai mamai

 Mama, sveikinu su gimtadieniu! Būk kaip gėlių puokštė – spalvinga ir žavi! Leisk šią dieną Tave lepinti dėmesiu, pagalba ir meile. Tegul šis gimtadienis atneša daug šviesos ir šilumos į Tavo gyvenimą!

***

Sveikinu gimtadienio proga, Mama! Šiandien yra ta diena, kai galime Tau „oficialiai“ pasakyti, kiek esi mums ypatinga. Tik vargu, ar tai įmanoma nusakyti žodžiais… Tad prabilsime linkėjimais! Tegul ateinantys metai Tau, dovanoja meilę, gausą, nepakartojamų akimirkų su artimaisiais ir neužmirštamai gražių patirčių. Gyvenk su džiaugsmu ir rinkis tik geriausius gyvenimo skonius!

***

Sveikiname gimtadienio proga, miela Mama! Linkime Tau neišsenkančios energijos, šviesių dienų ir nepakartojamų akimirkų jose. Tegul kiekvienas rytas būna įprasmintas Tavo šypsena, o ateities kelias – pilnas džiaugsmo ir pasisekimo.

 

Nuoširdūs gimtadienio sveikinimai mamai

 Džiaugiuosi galėdamas (-a) šiandien Tave sveikinti, Mama. Tu esi mano saugumas ir globa, mano įkvėpimo šaltinis ir nuolatinė parama. Tavo dėka suvokiu, ką reiškia tikra šeima, ir kiek verta mylėti ir būti mylimam. Su gimimo diena, Mama.

***

Miela Mama, tebūnie ši diena Tau pilna džiaugsmo, gėrio ir malonių akimirkų. Tegul kiekvienas Tavo svajonių takelis veda į laimę, o meilė, kurią jaučiame, lai stiprina Tavo širdį. Ačiū Tau už kiekvieną akimirką, kurios dalis buvau, už Tavo nuolatinį rūpinimąsi mumis ir už tai, kad esi tokia nepaprasta Motina. Tegul šis gimtadienis būna toks pat ypatingas, kaip ir Tu esi mums visiems. Būk laiminga, sveika ir apsuptyje tik tokių žmonių, kurie Tave myli bei vertina. Su gimtadieniu!

***

Mama, gimtadienio proga noriu Tau pareikšti nuoširdžiausius sveikinimus! Žinoma, šie žodžiai neatspindi net pusės to, ką Tu man reiški… Tu esi ne tik Mama, bet ir ypatingas palaikymo šaltinis, neatskiriama mano gyvenimo dalis. Tavo nuoširdumas ir šiluma sugeba apšviesti net pačią tamsiausią dienos dangų… Ačiū Tau už viską, ką man suteikei: meilę, auklėjimą, patarimus ir be galo daug džiaugsmo. Šiandien yra Tavo diena! Ir aš linkiu Tau didžiausių laimėjimų, sveikatos ir begalinės meilės. Tegul Tavosios dienos žydi gėlėmis ir šypsosi šiluma, it saulė. Tegul ateityje Tavęs laukia dar daug nuostabių akimirkų! Myliu Tave labai labai!

***

Su širdingais linkėjimais sveikinu Tave gimtadienio proga! Tave, mano nepakartojama, gražioji, mylinti Mama. Ši diena yra ypatinga ir reikšminga, kaip ir kiekviena akimirka, kai esi šalia. Tavo šypsena yra mano dienos šviesa, o Tavo patarimai mane lydi kaip patikimas kompasas gyvenimo kelyje. Ačiū Tau už viską, Mama.

Gimtadienio šventės proga linkiu Tau gausybės džiaugsmo, meilės ir malonių staigmenų. Tegu ši diena būna pilna nuostabių dangaus dovanų, šypsenų ir mylimų žmonių. Myliu Tave labiau, nei žodžiai gali išreikšti. Su gimtadieniu, mano nuostabioji Mama!

***

Su …-uoju gimtadieniu, brangi Mamyte! Šiandien yra Tavo diena, kai mes norime Tau padovanoti tiek pat meilės, kiek mums kiekvieną dieną suteiki Tu. Tavo šilti žodžiai, mylintys sprendimai ir nuoširdi šypsena teikia mūsų gyvenimui daug vertingumo.

Linkime Tau ne tik nuostabaus gimtadienio, bet ir ateinančiais metais gyventi pilnatviškai – išpildant savo svajones ir jaučiant, kiek esi ypatinga. Te ši sukaktis Tau atneša nekasdienio džiaugsmo, meilės ir ypatingų akimirkų su artimaisiais.

 

Prasmingi sveikinimai mamai

 Mama, šiandien noriu Tau dovanoti visa tai, ką gražiausio mums duoda gyvenimas – džiaugsmą, šypseną, nuoširdaus dėmesio grožį ir kitas neįkainojamas dovanas. Tegul šis gimtadienis tampa ypatingu, kaip ir Tu pati, mano nuostabioji Mama. Tegul pasaulis Tau nestokoja gerumo, sveikatos ir tikros laimės. Su gimtadieniu, brangioji…

***

Su Gimties diena, Mama. Ačiū Tau už viską, ką man esi suteikusi gyvenime. Tu esi mano angelas, dovanojantis meilę ir supratimą kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Visada būni šalia, net sunkiausiomis akimirkomis, padedama įveikti gyvenimo iššūkius. Esi man didžiausias turtas, Mama.

Gimtadienio proga noriu palinkėti, kad Tavo žavesys ir energija niekada neišblėstų. Kad sielos ramybė, gera sveikata ir begalinė meilė Tave lydėtų visą gyvenimą. Tu verta viso geriausio!

***

Brangi Mama, noriu Tau palinkėti ne tik šviesios dienos, bet ir gyvenimo, pripildyto džiaugsmu, puikia sveikata ir sėkme. Suprantu, kokia esu gyvenimo apdovanota, turėdama tokią nuostabią mamą. Tad su gimtadieniu Tave, mieloji! Būk sveika ir laiminga šiandien ir visados!

***

Gimtadienis – ypatinga diena, skirta tik Tau, Mamyte. Tad sveikindama Tave noriu palinkėti ne tik džiaugsmo, sveikatos ir ramybės… visko, ko tik Tavo širdelė trokšta! Bet ir padėkoti už kiekvieną paguodą liūdesio akimirką, kuria dalinomės kartu. Tu esi ne tik Mama, bet ir nuostabi moteris, geriausia draugė, patarėja. Tavo išmintingų pamokymų dėka tampu geresniu žmogumi. Ačiū Tau, Mama.

***

Gyvenki, Mama, džiaugsmu papuoštą gyvenimą. Te kiekvieną dieną Tau groja tik graži šio pasaulio melodija. Su gimimo diena!

Gimtadienio atvirukai mamai

gimtadienio-diena
su-gimtadieniu-sveikinu


sveikinimai


Su- gimimo -dienele
skanaus-torto