Su vardo diena Birutei

Su vardo diena Birutei

Nebūk pikta kaip ragana su šluota,
Praverki langą ir žiūrėk:
Visa gamta tau šiandien ruošia puotą,
Tau reik šypsotis – tiktai tiek.
O jeigu snigt staiga pradėtų,
Neverta, Birute, nosies nukabint,
Visų geriausia būtų išbandyti
Linksmus Vardinių šokius pūgoje.

–Birutė (02.05)

Autorė: Birutė Sol