Mažos boružėlės
Mažos boružėlės Mažos boružėlės Bėga takeliu, Čia šnara lapeliai, Nes mes vėl kartu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Frezijos šakelėmis
Frezijos šakelėmis Frezijos šakelėmis Papuošiu namus, Jų gelsvi žiedeliai Kvepia laukimu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Susitiksime prie klevo
Susitiksime prie klevo Susitiksime prie klevo, Pailsėsime kartu, Tylus parkas, žalias suolas Mums primis gerus draugus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žuvėdrų uostas
Žuvėdrų uostas Meilės laiveliai atplaukia, Krantuose laukia besišypsantys veidai, Baltų žuvėdrų uostas Suspindi ateitimi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Ištark „ilgiuosi“
Ištark „ilgiuosi“ Žemiški keliai palydi, Žingsniuose vilties aidai, Meilės plunksnos kūrybingos, Tik sulaukite sėkmės. Nuoširdžiai ištark „ilgiuosi“ Ir mes būsime kartu, Prisiminsime draugystę, Šviesius miško takelius, Surastas žibuoklių puokštes, Čiurlenančius upelius, Baltą šlamantį berželį, Kuris suspindi…
«Ilgesio žibintas»
«Ilgesio žibintas» Jau girdi iš žingsnių, Kad esu šalia, Ilgesys kaip žibintas Suspindi širdyje. Tai Tavo svajonė – Miela šypsena, Visada ištarsi „Būk stipri, laiminga“, Kai laikas suskaičiuoja Prasmingas minutes, Nes saulėtas rytas Žadina kūrėjus dovanodamas…
«Saulės zuikutis»
«Saulės zuikutis» Kaip saulės zuikutis Pasilieki pievoje gėlių žieduose, Nes širdelė ilgisi dienelės Laukdama saulutės danguje. Tai Tavo svajonių laikas, Gyvenk su širdinga šypsena, Margaspalviai trys balionai Dovanoja spindinčias spalvas. Vėl sutiksi draugų…
«Nuo ilgesio užmigsi»
«Nuo ilgesio užmigsi» Nuo ilgesio užmigsi Skaičiuodamas atidžiai Draugystės žingsnelius, Sapnai kaip dangaus žvaigždės Padovanos gražius gyvenimo žiedus. Tik mylimojo balsas žadins, Kai saulė patekės, Uždegdami laimės žibintą Suskaičiuosime – Kiek daug yra gyvenime…
«Išmokai ilgėtis»
«Išmokai ilgėtis» Išmokai ilgėtis, suprasti kitus, Nes laikas grąžina Prasmingus gyvenimo tarpsnius. Pažvelk atsibudęs Spinduliuojančiomis akimis, Laimę viltimi palietęs Suprasi draugystės žingsnius. Padėkosi atsiprašydamas Svajonių žiedais, Jos kvepia gyvenimu, Nes šaltinis prie medžio Atgaivina širdelę rytais. Autorė: Raimonda…
«Diena ir naktis»
«Diena ir naktis» Ilgesio veidrodėlis Tau viena viltis, Nes moteriškas grožis – Širdies atspindys. Akys vėl šypsosis, Kai Tavęs sulauks, Nuoširdžiai dėkosi Būdamas šalia. Meilės raidėmis suspindėsi Kurdamas prasmingas mintis, Paslaptingais žodžiais dėkosiu, Pavadindama „Būk diena…
«Lyg žuvėdra»
«Lyg žuvėdra» Lyg balta žuvėdra Prie vilties krantų Visada ilgiesi Atplaukiančių širdies laivų, Nes Tavo svajonė Yra nuostabi, Tik ištiesk rankutes, Kurios suspindi nuo bangų. Plaukia baltos burės, Jūroje gražu, Nes audra paliko Spindinčius meilės lašus. Autorė:…
«Saujelė džiaugsmo»
«Saujelė džiaugsmo» Saujelė džiaugsmo, Prie išsvajoto kranto, Tyli širdies kalba, Palieka kylančią žuvėdrą, Nes danguje suspindi Ilgesio šviesa. Kai akys tau išduoda – Prasmingas mintis ir žodžius, Sapnuose susitiksime prie jūros, Čia laivas, melsvos…
«Ilgesį pridengsi»
«Ilgesį pridengsi» Savo širdimi Ilgesį pridengsi, Sulauksi ryto Ir pirmų rudens lašų. Triukšmingos gatvės Vėl pakvies keliauti, Nes ateitis vaivorykšte suspindi, Spalvose palieki tik meilės mintis. Tiltelis kviečia susitikti, Ilsėtis po baltu beržu, Išgirsti paukščio…
«Rieda ašaros»
«Rieda ašaros» Rieda ašaros savaime, Nes daug džiaugsmo ir vilties, Čia berželiai ir eglaitės Šlama tyliai po langais. Išeini ieškoti laimės, Saulei tekant už langų, Žydi pievos, Kvepia rožės, Pasiilgstu Tavo Mylinčios širdies. Glausiu dovanotą…
«Švelnūs pirštai»
«Švelnūs pirštai» Švelnūs pirštai Paliečia klavišus, Žodžiai skamba Gražiausiu balsu, Nes ilgiesi Vienintelės meilės, Vėl širdelė suspindės laukimu. Tai žibuoklių žiedeliai prie miško, Laimės kelias, paukštelių lizdai, Čia pradėsime naują gyvenimą, Nes lynoja ištikimybės lašai. Autorė:…
«Meilės žiedai»
«Meilės žiedai» Meilės žiedai Kaip širdies pieva – Pražysta dangaus spalvomis, Nes žemėje lietaus lašeliai Suspindi kaip svajonės Pavasarine išmintimi. Upeliai ir kriokliai čiurlena, Nuplauna kalnus viltimi, Ereliai skrisdami prisimena, Kad kalnuose suspindi Paslaptinga pirma…
«Meilė nuostabi»
«Meilė nuostabi» Jūsų meilė nuostabi, Ji suspindi viltimi, Nusišypsote mielai, Nes laukia dienos džiaugsmai. Tai rugpjūčio spinduliai, Saulėti širdies keliai, Ilgesys labai brangus, Apsikabinkite priskindami Prisiminimui baltų jazminų, Nes legenda pasiliks, Kai mylėsite Ir gerbsite ištardami…
«Begalybės ilgesys»
«Begalybės ilgesys» Begalybės ilgesys Tau neduos užmigti, Tik paliesk švelniai rankas Širdį apkabinus. Kelias tolimas labai, Bet mane surask, Visada tyliai mylėk, Kai esu viena. Atsigręždamas suprask – Gerbiamas esi, Tiktai dviese kaip draugai Pasiliekame gyvenimo…
«Aš tavęs ilgiuosi»
«Aš tavęs ilgiuosi» Atnešiu laimės taurę, Svajonėmis gyvenk, Nes pasiilgau Tavo balso, Nors vieną žodį man ištark. Esi spalvingas deimantėlis, Suspindi dieną, naktimis, Ištiesusi rankos pirštelį Gyvenk tiktai ateitimi. Sulaukusi ryto saulutės, Skubėk vilties…
«Laukimo žiedeliai»
«Laukimo žiedeliai» Lašeliai šalto vandenėlio Suspindi ant gėlių, Po ąžuolu čiurlena šaltinėlis, Saulė nušvinta spinduliu šiltu. Tau ištiesiu pagalbos ranką, Padovanodamas svajones Ir gražias mintis, Nes rytas kaip padangių paukštė Čia kūrybingai dovanoja Soduose…
Sveikinimas jam “Ilgiuos”
Sveikinimas jam “Ilgiuos” Tau, Brangusis. Vertinu pagalbą, Myliu širdimi, Laukiu kol sugrįžti Atidarydama šeimos duris. Padovanoji alyvas, Kurios kvepia viltimi, Meiliai pabučiuoji Gera širdimi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė