Gerbkim ir mylėkim

Gerbkim ir mylėkim

Širdis tėvynės ilgisi kas kartą,
Jei tik išvykti tenka į svečią šalį,
Ir norisi sugrįžt prie gimto miesto vartų,
Paaukoti jam gyvenimo bent dalį.
Mylėti, gerbti ir tausoti savo šalį
Privalom, nes turim ją tik vieną,
Prisiminkim tiesą šią minėdami
Valstybės atkūrimo dieną.

Autorė: Birutė Sol