Lyg auksinė

Lyg auksinė

Leisk brangint miškus tavuosius ir upes
Ir vėliavą bučiuoti, kai širdis to trokšta,
Erdves tavas mylėti lyg save,
Tau statysiu ateitį kaip tvirtą bokštą,
Užtarsiu nuo blogio, ginsiu krūtine,
Vesk į šviesų mus visus rytojų,
Ak, tėvyne, brangi esi, esi mana.

Autorė: Birutė Sol