Atgimimo ryšys

Atgimimo ryšys

Atgimimo ryšys
Lietuviams reikalingas,
Mylėkite tėvynę širdimi,
Vasario 16-osios sulaukę
Dėkokite draugams,
Nes esate visi.
Ryte akis atmerkę
Džiaukitės širdimi,
Nes balti balandžiai,
Tai Lietuvos ateitis.
Tai įspūdingo grožio
Nuostabi trispalvė,
Kraštovaizdis puikus,
Lakštingalos prie Nemuno.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė