Du gyvenimai

Du gyvenimai

Metai lekia kaip vėjas greitai,
Bet meilė tarp jūsų bus vis stipresnė,
Ir du gyvenimus riš nauji vis saitai.
Mylėkit viens kitą, pasaulį aplinkui,
Dar truputis ir ketus virs cinku.

Autorė: Birutė Sol