Eilėraštis su vestuvių metinėmis – santykių tvirtumas

Eilėraštis su vestuvių metinėmis – santykių tvirtumas

Santykių tvirtumas laiko išbandytas
Būta visko jau: meilės, kartais – liūdesio ir pykčių.
Viską įveikiant, kartu pirmyn
Šiandien, ryt ir amžinai gyvenimo kely.
Lai artumas jungs širdis abi,
Meilė neužges audroj ar nerimo nakty.
Supratimas ir švelnumas santykius lydės
Meilė metams bėgant tik stiprės.
Autorė: Žvilgsnis į Begalybę