Rašytojų būreliai

Eilėraštis „Rašytojų būreliai“

Idėjos visada kaip perlai
Suspindi ryto erdvėje,
Nes po ramių sapnų
Gerai pailsite ir dovanojate
Pavasarines širdies eiles.
Tegul rašytojų būreliai
Palieka žemėje vilties kelius,
Atversdami vis naują puslapį
Mūzos plunksnele paliksite
Reikalingus rašytojų žodžius –
Skaitydami išgirskite stiprybės
Aidą, nes meniški balseliai visada primins,
Kad kūriniai kaip ryto saulė sušildo namelius.