Tėviškės vaizdelis

Tėviškės vaizdelis

Tėviškės vaizdelis
Visada brangus,
Nes matai trobelę,
Girinukus traukiančius
Vilties keliu.
Girdi dainą smagią,
Malkos ant pečių,
Tegul namuose bus šilta,
Nes gimtadienio židinys
Sukvies svečius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė