Su gegužės 1-ąja!

Darbas žmogų visad puošia;
Dirbame kasdieną išsijuosę.
Tik svarbiausia neužmiršt,
Kad sekasi gerai visad tada,
Kai pailsėjęs kūnas ir galva.
O dar prie visa tai taip pat,
Mokėti turime nubrėžt ribas,
Kur darbas skirtas mums, o kas
Atsakomybę svetimą įteikia į rankas.
Tad dieną šią be sveikinimų įprastų,
Linkėkim dar ir pagarbos, darbštumo
Ir atidumo sau, draugams… Visiems.
Kaip jaučiamės darbuos tebus svarbu.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza