Mylimai mamytei

Kas gražesnio už Tavo akis, Mama,
Aš lig šiol pasaulyje nesuradau.
Labiau mylinčios širdies, taipogi,
Žmonėse lig šiol nepažinau…
Būk pasveikinta, miela Mamyte.
Visko, kas gyvenime geriausia,
Aš linkiu su meile šiandien Tau.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza