Fainiems vyrams
Hey, drauguži, ar žinai – Šiandien pagerbtas tapai. Nes diena ši neeilinė – Ją Nacionaline vadina. Tad aš sveikinu Tave, Su…
Sveikinimas su vyrų diena
Vyro meilėje, jo dvasios jėgoje Moteris nuostabia savastimi pražysta. Jo glėbyje jos siela, pažinusi saugumą, pamažu nurimsta. Vyro…
Vyrukų dienai
Nežinau, kas sugalvojo, kad šią gražią dieną skiriam jums, vyrukai mūs brangieji. Bet tikrai tikrai žinau, jog…
Kauno diena
Kur tik pažvelgsi – laiku nukeliausi: akmeninės gatvelės, iškilieji bažnytėlių stogai; šimtus menančios plytinės sienos, monumentu pavirtę veidai; žmonių skirtumai žavūs;…
Tulpių žydėjimo šventei atminti
Pražydo, pakvipo gėlynai ir sodai Gražiąja, spalvinga, laukta tulpe. Žiedų įvairove ji džiugins vėl žmogų Ir skelbs didžią žinią…
Mamai mylimiausiai
Diena, kai liudijam gražiausią tiesą – Jos esatis tokia nepaprastai šventa. Jos dovana pasauliui – tai Žmogus. Tai meilė,…
Mielas atvirukas mamos dienai
Su Motinos diena, miela Mamyte, Mano Saule šiam didžiam pasauly. Sveikinu ir Tau labai labai linkiu: Žydėki laime ir…
Mano mamytei
Mama… Tas šventas žodis, kuriame gyvuoja begalybė meilės, kasdienėje būtyje virstančios besąlygišku rūpesčiu, sielos švelnumu… Mama… Tik ji net už…
Gegužės 1-osios atvirukas
Kad į darbą kaip į šventę eitų šiais laikais žmogus, nedaug reikia – tik užtikrint pagrindinius dalykus. Visų pirma, motyvuoti gražiais…
Atvirukas su vyrų diena
Gerbkime ir mylėkime visu vyrus, atiduokime jiems šilumą ir meilę, rūpestį bei atsidavimą, didžiuokimės jais, nes…
Vyrų dienos progai
Atėjo vyrų diena, tad sveikiname mes jus su ja!Būkite vyriški, tvirti ir gerbiami! Teksto autorė ir atviruko…
Vyrų dienelei
Sveikiname Jus, mieli mūsų vyrai, su vyrų diena! Būkite drąsūs, striprūs ir mylimi! Teksto autorė ir atviruko…
Sveikinimas vyrų dienai
Laimės, meilės, šilumos, Šeimose darnos! Be galo būkit gerbiami, vyrai mūsų mylimi! Su vyrų diena! Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorius:…
Vyrai-jėga!
Su Jūsų diena, brangūs vyrai,-laimingi, mylimi ir patys geriausi! Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorius: Baltoji mūza
Vyrų dienos proga
Hey, vyrukai nuostabiausi, Jūsų link šiandieną skrieja Palinkėjimai gražiausi! Linkim būti didžiavyriais, Kad nereiktų moterims Pačioms kasdien tapt vyrais. Tad būkite stipriais,…
Kauno dienai paminėti
Buvo metas – vardą minėjo; Jogailaitis Kauną gyvenimui kėlė, Jo galią augino ir kelius atvėrė. Šiandieną, didingumas miesto kviečia Tolimus…
Tulpės žydi jau
Kiek akys aprėpia šio grožio, kvapo – sunku benusakyti… Gali tepatirti. Štai – mirga marga žiedais pavasaris, ir jais…
Brangiausiai mamai
Mamyte, šią palaimingą pavasario dieną, Linkiu su šypsena ir svajone nauja, Su sveikata gera palydėti kiekvieną Skriejančią gyvenimo dieną. Esi…
Mamyte, sveikinu su mamos diena
  Jauku, saugu ir visad nepaprastai gera, Priglusti prie Tavosios krūtinės, Mama. Pajusti dūžius besąlygiškai mylinčios širdies; Žinoti, kad esi…
Mamytei mieliausiai
Mama, Mieloji, retai Tau kartoju, Kokia man svarbi esi iš tiesų… Mamyte, Brangioji, atleisk, kad stokoju Apkabinti, prisiglaust, ištarti:…
Mylimai mamytei
Kas gražesnio už Tavo akis, Mama, Aš lig šiol pasaulyje nesuradau. Labiau mylinčios širdies, taipogi, Žmonėse lig šiol nepažinau… Būk…
Su gegužės 1-ąja!
Darbas žmogų visad puošia; Dirbame kasdieną išsijuosę. Tik svarbiausia neužmiršt, Kad sekasi gerai visad tada, Kai pailsėjęs kūnas ir galva. O…
Vyrų dienai atminti
Sveikiname, vyrai, su Jūsų diena, Palepinkit šiandien gausiai save! Tegul akyse suspindi šviesa, O širdyse te dainuoja daina! Teksto ir…
Vyrų dienos atvirukas
Būkite pasveikinti, mūsų brangūs vyrai, su Jūsų diena! Laimės, meilės, sveikatos ir džiaugsmo širdyse! Teksto ir atviruko…
Vyrų dienai paminėti
Mieli vyrai, sveikiname Jus visus su Vyrų diena! Būkite laimingi! Teksto ir atviruko autorė: Baltoji mūza
Vyrų dienai
Sveikiname visus vyrus su vyrų diena! Teksto ir atviruko autorė: Baltoji mūza
Sekminėms
Nužydėjo gegužės žiedai, Žaluma pasidabino pievos, slėniai… Birželis link brandos keliauja pamažu Ir mes kartu link virsmo vėlei… Nupynę vainikėlius…
Vyrams su vyrų diena
Kas stipriausi, galingiausi? O prireikus – ir drąsiausi? O gi vyrai mūsų nuostabiausi! Ši diena – tebūnie jų, Negailėkim, mielosios,…
Šeštinės
Šventuoju tikėjimo simboliu – kryžiumi, Paženklinta diena didi – Šeštinės, Atminti kviečia tikinčiuosius Kristaus dangun įžengimą. Taikoje ir ramybėje, Maldos tylioj…
Kauno dienai
Metų daugel, amžių – net šeši, šiandien kviečia paminėti ir kartu Sveikinimo žodį tarti Kaunui – miestui…

Gegužės mėnesio atvirukai

Jau gegužė, jau saulės šiltesnė ir nuotaika pakilesnė. Priežasčių optimizmui galybė. Gegužę švenčiame Mamos dieną, Tarptautinę darbo dieną, Dieną be dietų, Raudonojo kryžiaus dieną ir daug kitų įdomių švenčių. Šioje kategorijoje rasite gražių atvirukų gegužės mėnesio šventėms.