Mamai mylimiausiai

Diena, kai liudijam gražiausią tiesą –
Jos esatis tokia nepaprastai šventa.
Jos dovana pasauliui – tai Žmogus.
Tai meilė, kurianti gražiausius stebuklus.
Mamos diena – ir švenčia net dangus…
Būki pasveikinta, brangioji Mama.
Skiriu Tau šiandien šiuos žodžius.
Būki palaiminta, mano geriausia…
Būki sveika ir liudyki gyvenimo
metus ilgiausius.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza