Broli, su gimimo diena sveikinimas

Ilgai galvojau, ko gi, Broli mielas, Tau linkėti,
Apie ką svajoji, trokšta ko širdis…
Daug jau gražių žodžių prikalbėta,
Daugel metų to paties linkėta…
Tad ištarsiu šiandien aš kitaip:
Švęski gyvenimą kiekvieną dieną
Ir drąsiai, be abejonių, baimių veiki,
Kas buvo atidėta laikui ateities;
Lai taps gyvenimas kasdienis
Džiaugsmu Tavuoju dabarties.
Su gimtadieniu, Brolau.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: El daenor