Lietuvos vardo diena

Šalis, istorija sava didinga ir garsi!
Josios vardas pirmą kartą paminėtas
Dar prieš tūkstantmetį laiko tėkmėje.
Ir pavirto amžiams bėgant užrašytas žodis,
Šalimi gimtąja, mylima Tėvyne – Lietuva.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza