Žemės motinos diena
Žemele, Motina, tavais takais bevaikštančio žmogaus, Koks didingumas tavo grožio įstabaus. Kokios platybės nepažinto, neaprėpto begalinio grožio… Saugoki, Žemele,…
Su kovo 8 merginai
Apie grožį, meilę, gėrį, Apie šypseną jaukiausią, Kurią karštai įsimylėjau. Apie švelnumą ir jautrumą, Kuriam visad randu ramumą. Apie stiprybę didžią…
Su kovo 8 moterims
Pavasario ypatingosios, spalvingosios – tulpės… Gražiausių žiedų gausybė šiandieną ir vėl suvirpins širdį. Jose tiek daug jausmų: pagarba,…
Su kovo 8-ąja mylimajai
Kvapnių pavasario žiedų Tau, mylimoji, Gražiausią puokštę šiandieną skiriu, Jausmais stipriausiais – meile papuoštą, Gražiausiai moteriai – Tau, ruoštą. Su…
Su kovo 8 kolegei
Su kovo 8-ąja, su Tavo dienele, Te šypsena nedingsta veiduose. Daug tulpių Tau pačių gražiausių Ir sveikinimo žodžių nuoširdžiausių. Su…
Šv. Juozapo diena
Kai dienoje pavasario užges šviesa, Tyla užgims vis skubančių minčių sraute, Mes susitikim žodžiuos; maldoje nurimkim, Atminę Šventą šeimą,…
Šv. mergelės apsireiškimo dienai
Švenčiausiosios Mergelės Marijos malonė Teaplanko kiekvieną, kas liūdi šiandieną. Kas alksta, ir trokšta gilios atjautos, Kas artimo ilgis širdies…
Kovo 11-oji
Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Idėjomis, mintimis ir darbais tebūnie Lietuva laisva per amžius. Te niekas į…
Su kovo 8 draugei
Ką čia ir sakyti… Kiek visko moteryje slypi! Mūsų jėga ir paslaptis didi – gerumas. Mūsų stiprybė, viską…
Teatrui
Papasakoki viską, tik nieko nekalbėk; Žvilgsniu ir judesio galia istoriją sukurki. Tik kartais – pasitelki į pagalbą žodžio…
Pavasario šauktuvėms paminėti
Kiek švenčių protėvių šiandieną užmaršty… Štai, pavyzdžiui, pavasario šauktuvės. Su dainomis, pirmaisiais ryto spinduliais, Merginos šokę basomis, laukais… Sutikti aušrą,…
Pozezijos dienai
Žodžiais žaisti, žongliruoti, Juos apjungti, surimuoti. Jų dėka priversti juoktis; Labirintuose minčių klajoti, – Skambų šokį žodžiais šokti! Tai – poezija…
Žemės dienai paminėti
Žiedais ir žaluma pavasaris į kiemus grįžta, Suvirpina net atšiauriausią širdį, veidą piktą, Pranešdamas naujienas kiekvienam svarbias: Diena su…
Raudonos nosytės
Pasipuošęs ryškia nosim Skuba klounas pas mažuosius. Šokti, linksminti, dainuoti – Viską moka šis Raudonanosis. Apkabins Tave stipriai, Jei reikės, ir…
Su pavasarėliu!
Sveikiname visus su atėjusiu pavasariu! Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorė: Baltoji mūza
Rašytojų dienai
Jausmu ir mintimi – taip gimsta žodis – Gilus, šmaikštus, pamokantis, o kartais – It paukštis skriejantis po…
Motinos Žemės diena
Ji – mūsų NAMAI. Mes – tik jos svečiai. Branginkim tad, saugokim ir vienykimės vardan jos, Žemės –…
Poezijos dienai
Poezija – tai muzika sielos, prabylanti giliausių jausmų natomis. Įveikusi laikmečius, atgimusi naujomis spalvomis, Teįkvepia kurti ir džiuginti…
Teatro dienai
Kiek skirtingų veidų, kiek jausmų įvairių. Ir visi jie – gyvenimo scenoje gimsta. Tad ištarkime ačiū mes teatro…
Raudonos nosies dienai
Apsidairykime šiandieną – gal pažįstame, Netoliese mažųjų ligoniukų, su kuriais Pasidalinkime kartu gydančia šypsena, Raudona nosis te širdelę mažą…
Šv. Juozapui atminti
Šventosios šeimos saugotojas ir globėjas, Šv. Juozapas – Marijos sutuoktinis ir užtarėjas, Teprimins mums apie globą, rūpestį ir…
Su Žemės diena visus!
Akimirką nurimk, pajauski ir įsiklausyk… Girdi? Tolumoje balsai – gamta gyva! Jauti – štai vėjas švelniai liečia odą. Palieski…
Pavasario lygiadieniui
Ridinėjas danguje saulutė. Čiulba ulba medyje paukščiukai, Ir dienos šviesa jau naktį vejas Susilygino laike trumpam kartupadėkoki Gražios ir prasmingos…
Su pavasario pradžia!
Sveikiname visus su atėjusiu pavasariu! Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko autorė: Baltoji mūza
Kovo 8-ąjai
Sakoma – su metais moteris gražėja, skleidžiasi antai. O aš sakau, jog josios siela nuolat gėlėmis pražysta, Jog…
Kolegei sveikinimai su kovo-8
Žydėk, žavėk ir savimi tikėk, Kerus savuosius skleisk, nesidrovėk! Atmink: jėga ir paslaptis didinga slypi Tavyje, Tu moteris –…
Kolegėms su kovo 8
Štai, išaušo ji – diena, pavasario žiedais pasidabinusi, kuri Primena mums, moterims, jog mes – nepaprastos, žavingos, Mes…
Su kovo-8 mylimajai
Su pavasario saule, su pirmaisiais žiedais, Aš skubu, mylimoji, Tau priminti antai, Jog šiandieną diena nuostabi – apie…

Kovo mėnesio atvirukai

Lauke vis daugiau saulės, širdyje vis daugiau noro bėgti, kurti, svajoti. Juk pavasario pradžia. Kovo mėnesį švenčiame Kovo 11-ąją, Pavasario lygiadienį, Žemės dieną, Verbų sekmadienį ir kitas gražias šventes. Pasveikinkime draugus, tėvus, mylimuosius dovanodami jiems gražius šventinius kovo mėnesio atvirukus.