Pelenų diena
Viešpats kviečia prisiminti nuolankumą, Ir nurimti vėlei savyje. Atsigręžti į vertybes, amžiną šventumą, Dievą pasitikti tyloje. Su Pelenų diena –…
Pelenų dienai paminėti
Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus…

Atvirukai su Pelenų diena

Pelenų diena minima kovo 6-ąją dieną. Tai graži krikščioniška šventė, kurios metu šventinami pernykščių verbų pelenais. Šiais pelenais barstomos galvos siekiant priminti būties trapumą. Pasveikinkite artimuosius, draugus. Skirkite jiems prasmingą atviruką.