Pelenų diena

Viešpats kviečia prisiminti nuolankumą,
Ir nurimti vėlei savyje.
Atsigręžti į vertybes, amžiną šventumą,
Dievą pasitikti tyloje.
Su Pelenų diena – Gavėnios pradžia.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza