Antaninai
Antaninai Rudus sparnelius Plačiai pakėlusi Šoka pelėda, Jos džiaugsmingos akys – Vakaro šviesa, Nes vardadienio Vaikų ratelis Sukasi ilgai. Skamba juokas, Linksmos dainos, Antaninos glėbyje Storuliai meškinai. –Antanina (03.01, 05.04) Autorė: Raimonda Taškūnaitė