Alantai
Alantai Sąžiningas balselis Alantai dangaus dovana, Rankutes pridėjus Prie širdelės Melskis vaikiška, Tylia maldele. Tegul Dievulis Dovanos širdies spindulėlius, Kurie šaltą rudenėlį Sušildys namus, Nes greitai draugai Pravers vardadienio duris. –Alanta (10.03) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
X