Alantai
Alantai Sąžiningas balselis Alantai dangaus dovana, Rankutes pridėjus Prie širdelės Melskis vaikiška, Tylia maldele. Tegul Dievulis Dovanos širdies spindulėlius, Kurie šaltą rudenėlį Sušildys namus, Nes greitai draugai Pravers vardadienio duris. –Alanta (10.03) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Vardo dienos eilės Alantai

Alanta vardadienį švenčia kiekvienų metų spalio 3-ąją. Sveikinimai jai patiks, jei bus skiriami su meile. O jei tai bus puikus eilėraštis, ji tikrai bus pamalonina, nustebinta.