Anastazui
Anastazui Turėkite visi Mieli sveteliai Baltus skėčius Nuo vardadienio lašų, Nes lietus krapnoja, Kai draugai beldžiasi Į Anastazo langelius. Ežero pakrantėje Dainos suskambės, Tvarkingoje sodyboje Antys ir ančiukai Sparneliais suplasnos. –Anastazas (01.22, 04.27)