Už viską dėkoju

Už viską dėkoju, tau mama

Kiek kartų manim didžiavais,
Kiek dienų nerimavai prie lango,
Kiek maldų už mane padykusį
Nuoširdžių sukalbėjai į dangų.
Kiek davei pamokų išmintngų,
Kiek dienų dėl manęs gyvenai,
Tiek kartų bučiuoju ir gėlę dovanoju.
Pasirašo: tavo sūnus, padauža amžinai.

Autorė: Birutė Sol