Su Kūčiomis sveikinimas “Šventi darbai”

   Su Kūčiomis sveikinimas “Šventi darbai”

    Skubėk pirmas pavalgyti

    Prie Kūčių stalo,

     Nes seksis darbuose,

     Šiandien Tavo krašte

     Daug giminaičių laukia.

    Atlikite kartu kruopščiai

    Svarbiausius darbus.

   Pakvieskite vienišą kaimyną,

   Bendraukite ramiai,

  Nes ištiesta pagalbos ranka

  Sušildo širdį ir palieka

  Lauktą vilties kelią.

 

Autorė: Raimonda Taškūnaitė