Su Kūčiomis “Švęskime šventą vakarienę”

Su Kūčiomis “Švęskime šventą vakarienę”

Per iškilmingą vakarienę
Pabūkime visi kartu,
Tegul lėkštelėse kūčiukai
Ridenasi paliesdami šaukštelius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė