Su Kūčiomis «Švęskime šventą vakarienę»

Su Kūčiomis «Švęskime šventą vakarienę»

Per iškilmingą vakarienę
Pabūkime visi kartu,
Tegul lėkštelėse kūčiukai
Ridenasi paliesdami šaukštelius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė