Paglostai man galvelę

Paglostai man galvelę

Paglostai man galvelę
Ištardama myliu,
Tamsi, tyli naktelė
Suspindi kaip dangus.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė