Gegutės paguoda

Gegutės paguoda

„Pavasarį nedera liūdėt, kankintis,
Pavasarį linksmos tebūna tavo mintys,
Pamirški viską, kas buvo juoda“ –
Gegutė iškūkavo tau šiandien paguodą.

Autorė: Birutė Sol