Buvo tikima
Buvo tikima Buvo tikima kadais tvirtai, Kad gegutė neša auksą šeimai, Bet jei lauksi pinigų iš jos tiktai, Žinok – ji kūkuoja taip, kaip jai išeina Ir kūkuoja tik…
Gegutės paguoda
Gegutės paguoda „Pavasarį nedera liūdėt, kankintis, Pavasarį linksmos tebūna tavo mintys, Pamirški viską, kas buvo juoda“ – Gegutė iškūkavo tau šiandien paguodą. Autorė: Birutė Sol

Sveikinimai su Gegutės diena

Gegužės pirmoji diena minima kaip Gegutės diena. Paprastai apytikriai šiuo metu pirmą kartą pavasarį užkūkuoja gegutė. Paminėkime šią gražią šventę ir skirkime draugams bei artimiesiems gražius eilėraščius.