Buvo tikima

Buvo tikima

Buvo tikima kadais tvirtai,
Kad gegutė neša auksą šeimai,
Bet jei lauksi pinigų iš jos tiktai,
Žinok – ji kūkuoja taip, kaip jai išeina
Ir kūkuoja tik tada,
Kai godulio nėra pilna troba.
Su gegutės diena!

Autorė: Birutė Sol