Esi brangi man

Esi brangi man, mama

Esi brangi man – suprantu kaskart,
Kai šiltom akim žiūri į pačią širdį.
Turiu geriausią mamą – sušukti noris,
Tegu pasaulis visas girdi.

Esi kaip švyturys nakty –
Rūke melų parodai kelią,
Švelnumu lyg antklode apkloji,
Kai vakare tari: miegok, dukrele.

Šiandien tokia graži diena,
Jaunais lapeliais medžiai šlama,
Leisk į kaktą pabučiuot tave
Ir pasveikinti su švente, mama.

Autorė: Birutė Sol