Sausio 13-oji
Metai skuba, bet atminty išlieka, Ko būta vardan laisvės Lietuvos. Kiek paaukota, kiek drąsa stovėta, Kiek didingumo dvasios, kiek…
Su mokslo metų pradžia
Visus mažus ir didelius sveikiname su naujų mokslo metų pradžia! Nepavėluokite į žinių traukinį ir surinkite kuo…
Su rugsėjo 1-ąja!
Kai rudenėlis tyliai pasibels Gėlių žiedais apdovanotas, Vėl lauks ir vėlei kvies Mokyklos erdvės žiniomis išpuoštos. Su rugsėjo pirmąja! Sėkmingų…
Šv.Mykolas
Žemelės dirbai užbaigti Ir derlius, antai, suskaičiuotas. Arkangelas Mykolas tesaugos, dabos, Kiekvieną iš mūsų gyvenimo keliuos. Su Dagomis. Atminkime ir…
Turizmo dienai
Jis, pasaulis, žmogui atviras šiandieną, Būkim tyrinėtojai jo paslapčių kasdieną. Aukime ir plėskimės džiaugsme kelionių, Pasaulis atviras, tik mes,…
Atvirukas širdies dienai
Dainose mylimų apdainuota, Meilės simboliu jau tapusi – širdis. Gyvybės dovana, į kurią šią dieną kviečiame Atkreipti dėmesį kiekvieną…
Europos kalbų dienai
Gausoje kalbų įvairiausių, Atraskime bendrystę skirtingų tautų. Puoselėkim ryšį, kurkime savu žodžiu, Teapjungs kiekvieną; skirtumai taps Jėga, kuriančia Europą dar…
Baltų vienybės dienai paminėti
Žemaičių ir žiemgalių bendrystę atminkim, Dviejų tautų brolybėje vienybės dvasią atgaivinkim. Istorija didinga lygiadienio akimirkoje teatgimsta. Baltai: latviai ir…
Šiauliams su gimtadieniu
Aštuoni šimtai metų – didybė ir galia Aštuoni šimtai metų – istorija amžina. Garbė pasveikinti šį miestą –…
Bobų vasarai atminti
Saulužė ridinėjasi dangaus skliautu Ir kasdieną šildo, skubėdama jau trumpesniu keliu. Gamta taipogi – pasipuošusi brandžia skara, Išmarginta naujų…
Mokslo ir žinių diena
Gėlių jūra – ir vėlei Jūsų rankose, Smalsumas ir žinių troškimas – širdyse. Telydi visa tai, teįkvepia Jus…
Laisvės dienai atminti
Kuo laisvė šiandieną, žmogau, vardu? Ar laisvas Tu jautiesi minioje žmonių? Ar sąvoka skambi kadaise iškovota Dar turi svarbą,…
Sausio 13-ajai atminti
Didvyriai, kovoje parkritę, Už laisvę mylimos gimtinės. Gyvuos širdyse jų vardai išlikę, Atmins juos visos kartos Šioj Tėvynėj gimę. Teksto autorė:…
Šv. Jeronimas
Šv. Jeronimas – pirmasis Biblijos vertėjas į lotynų kalbą. Jo dėka, senoji išmintis užgimė dabartyje Šventojo žodžio…
Rudens lygė (lygiadienis)
Laiko tėkmės begalybėj vasara prabėgs, Saulės spinduliuos diena ir vėl užmigti kvies. Į rudenį spalvingą nusineš visus, Motina Žemelė…
Programuotojų diena
Tarptautinės programuotojų dienos proga sveikiname šios svarbios profesijos atstovus. Sėkmės Jūsų veikloje. Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę Atviruko…
Mergelės Marijos gimimo diena
Mergele švenčiausia – būki maloniausia Dieną atminimo švento laiminki visus. Telydi meilė ir taiki ramybė, Teapgaubia širdies vartus. Švenčiančiųjų Tavąjį…
Baltijos jūros diena
Ošimo aiduos, vandenų begalybėj Saulėlydžio spinduliuose… Sutikime jūrą, Apglėbkime žmogų Ir švęskime visi drauge. Su Baltijos jūros diena! Teksto autorė: Žvilgsnis į…
Baltų vienybės dienai
Te liepsnoja ugnis amžinybės, Te atgimsta dainų skambesy. Ir šiandieną visi susirinkę, Skelbia žinią gimtojoj būty. Su Baltų diena! Gausos…
Kurčiųjų dienai
Tegul kiekviena diena įkvepia dėkingumo už galimybę regėti akimis ir jausti širdimi tai, kas neišgirstama. Teksto autorė:…
Bobų vasarai
Voratinklių gijose, saulės kaitroj Pajauskime vasaros gaivą. Te apglėbia jaukiai akimirkoj šioj Ir įkvepia meilės širdy kiekvienoj. Gražaus rudeniškos vasarėlės…
Europos kalbų dienai
Skirtingos kalbos, o jose – žmogus. Savąja bandantis suprast pasaulį. Tegul apjungia žodis mus visus Ir padeda atrast kelius…
Širdies dienai
Gyvybės stebuklas, kurio įkvėpti Keliaujam gyvenimo toliais… Te įkvepia rūpintis ne tik savimi – Saugoti artimą, brolį… Ir padėką tarti…
Turizmo dienai
Pasaulinės turizmo dienos proga norime palinkėti kuo daugiau neišdildomų įspūdžių keliaujantiems. Pažinkime ne tik savąją, bet…
Šiaulių gimtadienis
Džiugesys širdy ir šypsena veide Te papuoš visus šią dieną iškilmingą. Priežastis to pakili išties – Miestas švenčia amžių…
Laisvės gynėjų diena
Sausio 13-oji- Laisvės gynėjų diena! Prisiminkime ir pagerbkime tuos, kurie kovojo ir iškovojo Lietuvai laisvę! Teksto ir…
Turizmo diena!
Kasmet visame pasaulyje daugybė žmonių keliauja. Kelionėse žmonės siekia pailsėti, patirti nuotykių, praplėsti akiratį, pasilinksminti, susipažinti…
Švęskime širdies dieną!
Širdis- svarbiausias organizmo organas, nes jis ne tik atsakingas už mūsų gyvybines funkcijas, tačiau ir yra…
Šiaulių gimtadienis!
Sveikiname visus  Šiaulių miesto gyventojus su miesto gimtadieniu! Teksto ir atviruko autorė: Baltoji mūza

Rugsėjo mėnesio atvirukai

Vasaros džiaugsmams tariame „sudie“, tačiau rugsėjis mums atneša gražių švenčių. Švenčiame Rugsėjo pirmąją, Europos kalbų dieną, Pasaulinę širdies dieną ir kitas įdomias šventes. Jei reikia atvirukų, atsidūrėte tinkamoje vietoje. Čia slepiasi rugsėjo mėnesio švenčių atvirukai.