Sausio 13-oji

Metai skuba, bet atminty išlieka,
Ko būta vardan laisvės Lietuvos.
Kiek paaukota, kiek drąsa stovėta,
Kiek didingumo dvasios, kiek vienybės
Akivaizdoje skausmo daug regėta…
Tebus ši atmintis gyva šiandieną,
Te primins mums, kad laisvė –
Tai vertybė, už kurią visada turime
Tvirtai, kartu petys į petį atstovėti.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza