Su Nepriklausomybės diena

neprikausomybės-atkurimo-diena

Su Nepriklausomybės atkūrimo diena, Lietuva!

 

O nesibaigianti kelionė į tave,
Jau kaip akmuo šalikelėj sukniubęs
Aš pilku vakaru lyg samanom dengiuos,
O tu sakai: „Eik taip kaip eina laisvė”.
O tu sakai: „Eik taip kaip eina laisvė”.

(Just. Marcinkevičius)

SU LIETUVOS LAISVĖS DIENA, GYVENKIME LAISVI IR LAIMINGI!

Teksto autorė: Spalvotoji Plunksna