Širdies dienai

Gyvybės stebuklas, kurio įkvėpti
Keliaujam gyvenimo toliais…
Te įkvepia rūpintis ne tik savimi –
Saugoti artimą, brolį…
Ir padėką tarti visiems,
Kurių dėka gyvenimą kvėpuojam.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza