Panevėžio dienai paminėti

Prieš amžių penketą minėtas
Ir dydžiu penktas Lietuvoje.
Štai sutapimuose šiuose ir vėl kviečiam
Jo vardo dieną švęsti ir minėti.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza